UBND xã
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ỨNG HÒE LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020-2025
Đại Hội đại biểu Hội khuyến học xã Ứng Hòe lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức vào ngày 19/9/2020 Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 21 đồng chí: Đại hội đã bầu Đồng chí Bùi Khắc Đạo; làm Chủ tịch hội khuyến học nhiệm kỳ 2020-2025
 

Ngày 19 tháng 9 năm 2020 Đại hội Khuyến học xã Ứng Hòeđã diễn ra thành công tốt đẹp. Về dự Đại hội có sự tham dự của Đồng chíBùi  Văn Thưởng- Chủ tịch Hội khuyến họchuyện Ninh Giang. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 21 đồng chíCăn cứ vào chỉ tiêu Đại hộiĐảng bộ lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội khuyến học khoá IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ, hoạt động của hội như sau:

I- Phương hướng chung và các chỉ tiêu cơ bản:

1. Làm tốt công tác thammưu với Đảng - Chính quyền thường xuyên quan tâm đến phong trào khuyến học,khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển rộng khắp và có hiệuquả.

- Duy trì và thực hiện nghiêmĐiều lệ Hội. Các văn bản hướng dẫn các qui định của các cấp đối với phong tràoKhuyến học.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Phát triển hội viên, đạt tỷlệ 25% dân số

- 90% số dòng họ có Ban khuyếnhọc trong đó có 50 % số Ban hoạt động tốt.

- 100% các đoàn thể có Bankhuyến học

- Số lượng học viên được học ởtrung tâm học tập cộng đồng 300 - 500 lượt người.

 3. Xây dựng phát triển quỹ:

- Xây dựng quỹ ở các dòng họbình quân : từ 5-7 triệu đồng/ họ/ nhiệm kỳ, số quỹ chi hội khu dân cư  từ 4 đến 4,5 triệu đồng/ chi hội/ năm.

 ( Trường mầm non là 1 triệu đồng/năm, trường tiểu học và trung học cơ sởtừ 2 đến 3 triệu đồng/ chi hội/ năm)

- Uỷ ban nhân dân xã trích kinh phí hàng năm từ 1-2 triệuđồng / năm để xây dựng quỹ.

- Các Đoàn thể chính trị xã hội xây dựng quỹ khuyến họctừ 500.000 - 600.000  đồng/ hội/ năm,riêng Hội Cựu chiến binh vẫn duy trì 4000 đồng/hội viên.

- 20% số hộ gia đình có Quỹ khuyến học từ 1 triệu đồngtrở lên

- Cán bộ đương chức đang công tác tại địa phương, cán bộgiáo viên trường MN, TH, THCS, cán bộ hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội trên địabàn xã ủng hộ quỹ Khuyến học từ 50-100 ngàn đồng.

- Số gia đình đăng ký gia đình hiếu học đạt 60%, số dònghọ đăng ký đạt. 60 %, số chi hội đăng ký đạt 100 %

- Hội Khuyến học xã xếp loại: Khá

II. Nhiệm vụ vàgiải pháp:

1. Công tuyên truyền:

-  Làm tốt công tác thông tin tuyền truyn sâu rộng trongcán b đảng viên và toànthể nhân dân, giáo viên và hc sinh v nhim v khuyến hc, khuyến tài.

- Tăng cường viết bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyềnthanh, qua các hội nghị giao ban.

- Phấn đấu hàng tháng có 01 tin bài nêu gương tốt, ngườitốt việc tốt về phong trào khuyến học, khuyến tài phát trên mạng loa truyềnthanh của xã, 01 quý có tin bài giử về đài huyện.

- Thường xuyên tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của cáccấp  về công tác khuyến học

2. Tham mưu tư vấn với Đảng ủy - UBND xã

  Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết29/NQ-TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”.

  Triển khai, quán triệt đến cánbộ hội viên và các tầng lớp nhân dân Quyết định 89/QĐ/TTg về tinh thần chỉ đạocủa Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định 281/QĐ/TTgcủa Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070/QĐ-UBND về Đề án “Đẩy mạnh phongtrào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

  3.Các giải pháp chủ yếu:

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý vànăm. Thường xuyên tổ chức các chương trình phối hợp hoạt động khuyến học,khuyến tài giữa các chi hội, các Ban khuyến học trong toàn xã.

Tham gia tổ chức triển khai và nhân rộng mô hình gia đìnhhiếu học, dòng họ hiếu học, đồng thời phát hiện và tôn vinh kịp thời nhân tài,vận dụng tài trợ để trao thưởng.  Mở cuộcvận động ủng hộ Quỹ khuyến học tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Tăngcường giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn để trao đổi kinh nghiệm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình xuấtsắc trong công tác khuyến học, tổ chức tổng kết khen thưởng, biểu dương kịpthời tập thể, các nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyếntài.

 Xây dựng chế độkhen thưởng xã: Ban chấp hành hội xây dựng và thống nhất mức khen thưởng chocác em học sinh thi đỗ vào các trường đại học là 100.000 đồng, học sinh, giáoviên giỏi tỉnh là 100.000 đồng, HS nghèo vượt khó vươn lên học giỏi là 100.000đồng

Tổ chức trao phần thưởng vào dịp tổng kết năm học và vàođầu năm học mới

  Đại hội thông quaphương hướng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015 -2020, làm cơ sở để Ban Chấp hành, Chi hội, hội viên Hội khuyến học tổ chức,triển khai, thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ, nguyên tắctổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học. Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội, cácChi hội xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp.
          Với tinh thần tự nguyện, nghiêmtúc, đoàn kết, xây dựng, Đại hội khẳng định toàn thể đại biểu quyết tâm cùnghội viên các Chi hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhằmgóp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác của Hội Khuyến học lần thứ IV,nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Đẩy mạnh hỗ trợgiáo dục: Trong khoá IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kêu gọi tất cả các tổ chức, cánhân, các nhà hảo tâm và con em đang công tác, lao động ở mọi miền đất nước hãytham gia ủng hộ công tác khuyến học, hỗ trợ giáo dục bằng tiền, bằng công sức,bằng hiện vật. Góp phần làm tô thắm nét đẹp phong trào khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập.

Trên đây là kết quả thực hiện nghị quyết lần thứ ba 2010- 2015 và phương hướng nhiệm vụ khoá IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm vụ đặt racho hội Khuyến học nhiệm kỳ IV là hết sức to lớn và nặng nề. Trước tình hìnhđịa phương còn có nhiều khó khăn, thách thức. Xong phát huy truyền thống hiếuhọc của xã nguyện đoàn kết nỗ lực, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyềnđịa phương. Hội khuyến học xã quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội khuyếnhọc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp phần đẩy mạnh phong trào giáo dục ở cơsở. Xây dựng quê hương Ứng Hòe ngày càng giầu đẹp, văn minh.

 Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ 2020-2025:

Đồng chí Bùi Văn Thưởng Chủ tịch Hội khuyến hoc huyện Ninh Giang phát biểu động viên và chỉ đạo Đại hội.jpg

Đồng chí Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ninh Giang phát biểu tại đại hội

Đồng chí Vũ Văn Tĩnh Bí thư BCH Đảng bộ xã.jpg

Đồng chí Vũ Văn Tĩnh - Bí thư Đảng bộ xã phát biểu tại đại hội

Đồng chí Bùi Khắc Chung. Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã Tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài.jpg

Đồng chí Bùi  Khắc Chung - Phó BT, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho tập thể cả nhân có thành tích xuất sắc  trong phong trào khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2015-2020

                                                                                     Nguồn: VP HĐND & UBND xã

 
Các bài liên quan
Ứng Hòe phát huy tinh thần đoàn kết chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 (09/04/2020)
Những hoạt động, nghĩa cử cao đẹp chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid–19 ở Ứng Hòe (04/04/2020)
UBND xã Ứng Hòe thành lập các chốt kiểm tra, phòng chống dịch covid-19 tại các điểm vào xã (01/04/2020)
Thông báo của UBND xã Ứng Hòe về việc thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 (31/03/2020)
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (26/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay38 
 Hôm qua2
 Tuần này38 
 Tất cả164024 
IP: 3.235.60.197